Xavier Manrique

La seva fotografia es centra en la natura, de la que és un apassionat. El seu interès està orientat en crear imatges a partir de moments efímers, cercant els detalls de formes i textures més inusuals, aprofitant les diferents intensitats i colors de la llum. A partir d’aquí mostra un interès creixent dirigit cap a la conceptualització del paisatge, buscant en ell metàfores de la vida i reflexions personals.

Des de fa uns anys ha exposat de manera regular tant individualment com de forma col·lectiva en diferents sales i festivals. Ha auto-editat i publicat quatre llibres. En ells reflexiona al voltant de les seves imatges i genera narratives visuals, metafòriques i poètiques sobre el lloc.

Dels premis obtinguts cal destacar els assolits als concursos internacionals Montphoto i Montier-En-Der.


@xmanriquep