Tristan Muntadas

“Vaig ser un dia a l’Índia fa 20 anys. Tenia un itinerari preparat per a 3 mesos. Anava a recórrer la meitat del país. Ho vaig tirar al segon dia i en aquest primer viatge, “només” vaig descobrir una desena part del que es preveu.

He tornat 6 vegades més. Sempre cambra en mà, intentant capturar aquest instant que fa únics els seus paisatges i les seves gents, una llum i màgia que són impossibles de descriure en paraules”.

@boom_tristan