TIGRES DE PAPEL

Tigres de Papel neix com a editorial de poesia inèdita contemporània en paper i en digital per a poder ajustar-se a l’expansió de les noves tecnologies i pensant en el castellà com a llengua pont entre Espanya i Amèrica. Al mateix temps anirem conformant una biblioteca on es pugui oferir visions digitals de títols de poesia en castellà no reeditats o descatalogats que per raons de distància o per la dificultat de distribució és difícil arribar a conèixer.

Tanmateix, considerem necessari donar impuls a l’esperit col·laboratiu i multidisciplinari i sempre mantenim el nostre espai obert a propostes d’autors que cultiven altres disciplines artístiques. A més a més el nostre compromís amb la cultura en general, creiem que és possible també estar oberts a sectors desfavorits social o econòmicament parlant. En aquest sentit, col·laborem amb l’Asociación Afanias cedint els nostres originals a la seva secció d’impressió en paper, i per una altra banda, el nostre esforç es dirigeix a destinar el 3% del benefici anual de l’editorial a obra social relacionada amb la cultura i l’educació.

A més de la nostra col·laboració Bengala, amb títols de poesia contemporània d’autors en llengua castellana, tenim també la col·lecció Babel, amb edicions de textos en versió bilingüe; la col·lecció poeNOmas, amb textos de frontera entre prosa i poesia o difícilment classificables; i la col·leccion genialogías, on en col·laboració amb la Asociación Genialogías de Mujeres Poetas estem recuperant títols de grans dones poetes que són difícils de trobar.