MARTÍ ANDIÑACH

Martí Andiñach ens ensenyarà com utilitzar una tècnica fotogràfica del segle XIX, el col·lodió humit.

Preu 45 €

DIVENDRES 11 DE MAIG

SALA RETRATA’T

19:30 – 23:00