RAÚL GUILLAMÓN

Després d’estudiar disseny gràfic, es forma a l’Institut d’Estudis Fotogràfics de
Catalunya (IEFC) especialitzant-se en figura i nu. Des de 2004 comença a
experimentar la tècnica fotogràfica en profunditat. Desenvolupa la tècnica Deconstructivista en una presa, mètode que utilitza com a camí artístic i
personal.

El seu treball s’inspira en les avantguardes artístiques. Experimenta amb l’observació de l’objecte, el punt de vista, la subjectivitat de la realitat i del temps.

Actualment compatibilitza el seu treball com a dissenyador i fotògraf amb la
creació artística, participant en diferents projectes i exposicions. El seu treball
se centra en l’experiència fotogràfica, realitzant retrats i encàrrecs utilitzant la
tècnica Deconstructivista.

 

http://www.raulguillamon.com/