PROJECCIÓ D’ANIMACIONS: 
Entre l’art, el mal gust 
i l’experimentació

A UtopiaMarkets Il·lustració es podrà veure un cicle de curts d’animació programat per Marcel Pié. 

Dissabte 20 a les 17h30
Sala Columnes