PATRICIA BOFILL

(Barcelona, 1973)

L’obra de Patricia Bofill tracta amb la naturalesa ambigua de la fotografia i ens confronta amb la opacitat de les aparences. Les seves imatges minimalistes, en blanc i negre, exploren el límit entre el visible, el concret, i el que està més enllà del que és visible, l’intangible. El seu propòsit no és documentar ni ser evidència de res, si no més aviat connectar amb certs estats de consciència, amb sensacions, emocions, procurant una experiència més poètica i espiritual, menys mediatitzada per la paraula. La fotografia és segons l’autora ‘un mitjà per qüestionar-nos el significat donat de les coses, prendre consciència de la nostra pròpia mirada, connectar amb el nostre ésser essencial i íntim’.

www.patriciabofill.com