Paco Cámara

El collage és sens dubte la tècnica preferida de Paco Cámara. Les seves sèries de formats i temàtiques
molt diverses, però sempre d’estil recognoscible, estan plenes de diferents materials recopilats en qualsevol lloc i moment. Gaudiu de cadascuna de les seves obres, de cada detall perquè darrere de cada trosset de paper, teixit.. s’amaga una història.

 

@paco_camara

Paco Camara Participantes UtopiaMarkets Ilustración