Maria Gargot

La Maria cerca habitar i descriure la seva realitat d’una manera més conscient, desperta i sensible mitjançant el dibuix analògic i del natural.

Li interessa dibuixar, in situ, allò que veu d’allà on es troba. Fotografia, anota i recol·lecta fragments quotidians del carrer amb la idea de crear series i col·leccions que parlen de nosaltres (les persones). Les seves il·lustracions aïllen, descontextualitzen i busquen la poètica de les nostres rutines i costums més mundanes.

www.mariagargot.com
@mariagargot