Luis Reina

Faig fotografies per a no anar al psicòleg. És potser la millor manera de descriure el meu treball fotogràfic. Concebo la fotografia com una teràpia que em permet no sols conèixer-me, sinó descobrir la meva evolució com a persona i la meva percepció de la realitat. Qualsevol foto que faig no deixa de ser un autoretrat del meu inconscient.
Així sorgeixen imatges minimalistes, fragmentades, descontextualitzades. Tímides o valentes, vibrants o desapassionades, però sempre amb l’aspiració d’anar construint una obra fidel a la meva manera de veure i d’entendre el món.

@luisreinaphoto