Judit Sanchez

“El mar m’escolta i jo l’escolto a ell. Històries efímeres com el vaivé de les aigües.”

@juditnumeroalazar