IN-VERSO

IN-VERSO edicions de poesia, va ser fundada l’any 2012 per Amàlia Sanchís, com a projecte editorial independent, per publicar poesia d’autors que tinguin una trajectòria, es a dir, autors que ja hagin estat publicats i, ocasionalment, també apostar per noves veus.

La poesia que publiquem avarca tot l’espectre de la poètica en totes les seves manifestacions, de la discursiva a la més experimental, si no fos així, estaríem limitant el treball dels creadors i inclús el nostre.

http://www.inversopoesia.com/