HOMES QUE LLEGEIXEN A DONES

Homes com els actors Bruno Oro i Pere Ponce (entre d’altres) han volgut recitar la poesia d’algunes de les moltes dones que han dedicat la seva vida a l’escriptura, algunes d’elles conegudes i d’altres per conèixer, per fer un homenatge a aquelles escriptores silenciades.

Dissabte 5

Sala Metàfora

13:00 – 14:00