GUILLEM VIDAL

El meu treball fotogràfic està centrat en el paisatge i mostra la intervenció
humana a l’entorn natural.

Els darrers treballs fotogràfics que mostraré a UtopiaMarket Photo mostren espais naturals amb petites intervencions: espais de joc ara abandonats. Aquestes intervencions inserides en plena naturalesa, ara són envaïdes per ella en el lent procés de la seva transformació en ruïnes.

Les fotografies plantegen dos nivells de lectura, una social de crítica al lloc que ocupa el joc dins la nostra societat de consum, on és vist com a indústria o espectacle. I una altra de intima i personal, una mirada a la nostra infantesa on trobem les ruïnes del paradís d’on vam ser expulsats.