Eva Miquel

La mirada inquietant d’Eva Miquel ens mostra en els seus dibuixos una história en blanc i negre a partir de la qual convida al públic a construir el seu propi relat. En aquestes obres, paisatges plens de dramatisme i emoció, tot pot ocórrer.

Eva Miquel és una alquimista del paisatge, una encantadora del llapis, una romántica amant de la qualitat gráfica, del gris i del negre que reverbera sobre la soledat del paper blanc. Ens embruixa amb la seva técnica, plasma l’emoció mentre balla amb el llapis.

El fil conductor de les obres de l’Eva Miquel no és altre que la mirada poética. I aquesta poesia queda plasmada en els seus quadres i en la mirada de qui els observa, peró, rere la bellesa, s’entreveu un pesar profund del drama social contemporani.

L’emoció que desencadena en l’espectador és el resultat d’aquesta singular técnica que l’artista utilitza per travessar-nos amb la seva arriscada proposta, épica i valenta que acaricia, malgrat tot, la subtilitat i la sinceritat més absolutes.

Mitjançant un llenguatge simple, clàssic, senzill, lleu, amb una mirada contemporània, fotogràfica, poética i inquietant, ens situa en algun lloc recóndit de la memòria, de la nostra intimitat melancólica. Tots podem esdevenir algun personatge d’aquests paisatges.

 

@evamiquel8

Eva Miquel Participantes utopiaMarkets Ilustración Barcelona