ESPERANÇA RABAT

Artista plàstica, llicenciada en Història de l’Art, i directora d’art de La Maleta de Portbou. Revista de Humanitats i Economia.