ELISAVA

MÀSTER FOTOGRAFIA I DISSENY

El Màster en Fotografia i Disseny d’ELISAVA és un Màster basat en la pràctica fotogràfica que aborda la fotografia com a una disciplina oberta a través de la qual s’anima l’estudiant a crear extensos projectes fotogràfics, alhora que a explorar els enfocaments més contemporanis de la fotografia un entorn dinàmic que dota els alumnes de coneixements avançats de fotografia, tant pràctics, tècnics com teòrics.

http://www.elisava.net/ca