APERITIU AMB
DJ MYCHEL CASTRO

Mychel Castro serà el DJ que ens acompanyarà durant l’aperitiu amb vermut d’UtopiaMarkets Il·lustració 2018.

Dissabte 20 d’octubre a partir de les 13h30
Sala de l’escultor