CLARA MUR

Clara Mur, il·lustradora, printmaker i amant de les lletres.

De Barcelona amb un peu a les illes, Clara dedica el seu temps i feina produint serigrafies de caràcter limitat. A més a més del disseny i dibuix, la serigrafia i la creació d’A Go-Go Prints, és la impulsora d’un dels seus projectes més estimats, Zas Print Market, el primer mercat d’art gràfic estampat a Menorca.

A A Go-Go Prints, Clara Mur aposta per l’edició limitada en paper i tela amb la tècnica del dibuix directe sobre pantalla. Considerant que la tècnica tradicional de serigrafia és difícil de dur a terme des de casa, Mur decideix donar ales a la creativitat amb altres tècniques més experimentals. D’aquesta manera una obra única i irrepetible es dona com a resultat en cada estampació. Clara ensenya aquestes tècniques a varis workshops arreu de Barcelona.

@claramurcano