CAROL PIERA

“Capturo llums, ombres, siluetes, i instants únics sigui per bellesa o imperfecció, per proporció o irregularitat, per força, caràcter o circumstància. Fotografia per a immortalitzar el moment i fusta per a transmetre la seva naturalitat palpable”