Cafè Central

Cafè Central és un projecte editorial creat l’any 1989 (ara celebra trenta anys, doncs) que intenta difondre aquelles escriptures poètiques que es volen properes a una certa experimentació, i dur a terme activitats diverses relacionades amb la poesia: lectures, presentacions, performances, recitals, cicles de conferències, cursos, un certamen de traducció de poesia, etc.

En les tres col·leccions de poesia vigents (Jardins de Samarcanda, Balbec i Els ulls de Tirèsies) Cafè Central ha publicat més de dos centenars de poetes catalans i poetes estrangers, en edicions bilingües.

www.cafecentral-poesia.cat

Cafe Central Participantes UtopiaMarkets Poesia