CADÀVER EXQUISIT

Cadàver exquisit o cadavre exquis és una tècnica utilitzada pels surrealistes i es basa en un vell joc de taula anomenat “conseqüències” en el qual els jugadors escrivien per torn en una fulla de paper, la doblegaven per cobrir part de l’escriptura, i després la passaven al següent jugador per a una altra col·laboració.

Es juga entre un grup de persones que escriuen o dibuixen una composició en seqüència. Cada persona només veu el final del que ha escrit o ha dibuixat el jugador anterior. Els teòrics i assidus al joc sostenien que la creació, especialment la poètica, ha de ser anònima i grupal, intuïtiva, espontània, lúdica i en tant que sigui possible, automàtica.

Els primers participants van ser: Yves Tanguy, Marcel Duhamel, Jacques Prévert, Benjamin Peret, Pierre Reverdy, André Breton, Max Ernst y Frida Kahlo. Otros que se les sumaron: Max Morise, Joan Miró, Man Ray, Simone Collinet, Tristan Tzara, Greta Knutson, Georges Hugnet, René Char, Paul Éluard, Nusch Éluard i Robert Desnos

La tècnica del cadàver exquisit va ser adaptada al dibuix i al collage, potser inspirats en il·lustracions infantils en les quals les pàgines eren dividides en tres parts (el terç superior mostrava el cap d’una persona o animal, la part mitjana el tors i la inferior les cames).

Activitat permanent.
Sala del Nan