LUÍS REINA

El meu treball fotogràfic està molt vinculat a la meva personalitat. A la meva percepció del món.

Capturo fragments d’una realitat anodina i la descontextualitzo, sintetitzo, transformo o reinvento fins convertir-la en una nova realitat. Així sorgeixen imatges amb formes, colors i idees on prevalen les composicions minimalistes i geomètriques.

En definitiva, una recerca constant de la bellesa.

http://luisreina.format.com/