BARCELONA POESIA

Presentació de “Barcelona Poesia” a càrrec de les directores de l’edició del 2018, Mireia Calafell i Àngels Gregori.

Dissabte 5

Sala Metàfora

11:30 – 12:00