ASUNCIÓN + GUASCH

Asunción + Guasch són Josep Asunción (Barcelona 1963) i Gemma Guasch (Barcelona 1966). Treballen en binomi, explorant els límits i el potencial de la dualitat creadora. Molts dels seus treballs són performatius i impliquen la resposta participativa dels altres.

El seu treball és processual; va emergint pel camí, des de la quotidianitat, les vivències biogràfiques i la seva afectació. El seu mètode es basa en l’escolta activa. Mitjançant la focalització, o emprant estratègies de buidat, fan emergir una nova obra en forma d’oracle, capaç de generar experiència.

La seva vessant col·lectiva és una part important del seu procés de creació; s’entén com una àgora, on promoure la capacitat transformadora que té la creativitat en l’individu i en el cos social.

Les seves darreres intervencions més significatives han estat: la instal·lació performativa Arca (Biblioteca de Catalunya, 2016 i Museu Molí Paperer de Capellades 2010), la publicació de poemes Desdir per dir (Cafè central, 2015), Kenosi in progress (Cornellà, 2011) i els projectes d’art públic Projecte Escolta (Barcelona, ICIP, 2011) i Vulnerables (Cornellà, 2006). Actualment comissarien el projecte TRANSITAR a l´Àrea de Cultura, Educació i Esports de la Diputació de Barcelona.