La propera edició d’UtopiaMarkets Il·lustració es celebrarà a la tardor del 2019.